Kasteel Boxmeer
Zorgcentrum Sint Anna Boxmeer

Zorgcentrum Sint Anna Boxmeer

Na een mooie presentatie en een prettig en verhelderend gesprek mag ik jullie mededelen dat Sint Anna ervoor heeft gekozen het project ‘inrichting van het nieuwe Sint Anna’ met GreenDotDesign i.s.m. Martin Cuypers verder vorm te willen geven. We waren gecharmeerd van het enthousiasme, de mate waarin jullie de behoeftes en kenmerken van de doelgroep hebben doorvertaald naar het ontwerp, het plan van aanpak en de samenwerking tussen beide partijen.  

Er wordt een projectplan opgesteld waarin aansluiting wordt gezocht met de architect Elemans van den Hork (ontwerpteam), medewerkers & cliëntenraad (werkgroep en passessies). Daarnaast zullen er afspraken worden gemaakt over begeleiding en organisatie. Dit zal in de komende maanden vorm gaan krijgen.

Gefeliciteerd met dit goede nieuws en veel succes en plezier gewenst met deze mooie opdracht waarbij de realisatie medio 2023 zal zijn.
Met vriendelijke groet,

Linda Vermeer
adviseur Van Aarle de Laat

Wilt u dit ons project volgen?  www.sintannaboxmeer.nl/nieuwbouw

Project: Nieuwbouw woonzorgcentrum Sint Anna Boxmeer 
Opdrachtgever: Stichting Sint Anna
Samenwerking: Architectenbureau Elemans van den Hork
PRojectfase: Schetsontwerp inrichting, oplevering medio 2023